Sektor awam pemudah cara inisiatif PRIHATIN, PENJANA