E2E lebih selamat, pacu agenda kerajaan digital mampan